Archív kategorií: Uncategorized

KONÍKY naši kamaráti

Kone a deti sú si svojim správaním veľmi podobné. Vyžadujú si našu pozornosť všetkými možnými spôsobmi, niekedy nie veľmi príjemnými, ale predovšetkým nám venujú všetku svoju lásku. Také stvorenia sa nedá nemilovať. jazdenie na koni je pre dieťa nielen prínosom pohybu, ktorý napomáha správnemu držaniu tela a zlepšuje kondíciu, ale rozvíja aj jeho citové a povahové vlastnosti. Učí dieťa samostatnosti, porozumeniu a tiež ho motivuje zdolávať nové a nové ciele, prekonávať prekážky a napredovať.