PONUKA

  • Vozenie na poníkovi pre najmenších .. pre detičky, ktoré už vedia samostatne sedieť …v doprovode rodiča alebo pre tých odvážnejších aj samostatne pod dozorom trénera.

 

  • Gymnastika na  koni “ jazdecká prípravka „ je určená pre deti vo veku  3 – 7 rokov .  Detičky sa učia samostatne sedieť na koni a pomocou rôznych gymnastických cvičení si trénujú rovnováhu a posilujú svaly potrebné pre samostatné jazdenie na koni . Výcviková hodina trvá cca 20 -25minút. V prípade, že to časový rozvrh hodín umožňuje, detičky majú možnosť si poníka/konika pred alebo po jazde očistiť a nakŕmiť .. a rozvíjať tak svoj zmysel pre zodpovednosť a sociálne cítenie so zvieratkami.

 

  • Jazdecký výcvik – je systematický jazdecký výcvik určený pre všetkých vo veku 8+ . Každý jazdec sa postupne zoznamuje so základmi samostatného jazdenia, princípmi ovládania, resp. dorozumievania sa s koňom, spozná anatomické, fyziologické a psychologické aspekty bezpečnej jazdy na koni. Naučí sa viezť koňa samostatne v kroku, kluse, cvale , naučí sa prekonávať prekážky a ovládať koňa pri jazde v teréne . Tiež sa naučí čistiť sedlať a uzdiť koňa .Výcviková hodina trvá cca 45minút+15minut čistenie a sedlanie koňa.

 

  • Liečenie pomocou zvierat . cvičenie zamerané na pohybový aparát , zlepšenie rovnováhy, spevnenie svalov najmä spevnenie chrbtice a chrbtových svalov  …zlepšuje nielen fyzickú ale aj psychickú kondíciu cvičiacich. Hipoterapia je určná nielen pre deti ale aj dospelých. Zdravotne si psychicky postihnutých ale taktiež aj zdravých.  Nesmierným prínosom je najmä kontakt so živým zvieraťom, jeho teplom , energiou, pohybom a emóciami . Cvičí sa prevažne na hrubej podložke a madlách. Cvičenie trvá  20 – 25 minút na  vyrovnaných koňoch.