KONÍKOVÝ KRÚŽOK

Pre koho je určený a čo tam robíme?
 • pre zdravé školopovinné deti od 6 do 12 rokov (max. 50 kg),                                     ktoré majú radi kone
 •  ako pohybová kompenzácia sedenia v škole
 •  pre deti, ktoré sa chcú naučiť jazdiť od základov
 •  nielen jazdíme, ale sa aj staráme o kone
 •  trávime čas aj činnosťami a hrami spojenými s koňmi
 •  cvičíme voltížne cviky na koni (gymnastika na koni)

Čo všetko tým rozvíjame?

 • psycho-senzo-motorickú koordináciu
 •  kognitívne funkcie – najmä pozornosť, myslenie, pamäť,    senzorické procesy, vnímanie, učenie…
 • metakognitívne funkcie (napr. schopnosť sebaregulácie)  a exekutívne funkcie (napr. schopnosť sebaorganizovania)
 •  miernou námahou na čerstvom vzduchu sa otužujeme  posilňujeme svaly dôležité pri jazdení ako aj pre    celkovú fyzickú zdatnosť

sociálne kompetencie – spolupráca, prispôsobivosť,  komunikatívnosť, empatia…

Kedy sa stretávame?

 • krúžok prebieha každý utorok od 16.00 – 17.30 hod.(90min.)4krát do mesiaca
 • v prípade záujmu aj v sobotu od 10.15 – 11.45 hod.
 • maximálny počet v skupine je 6 detí

KONTAKT

Lucia Mravcová    0905 838 329     alebo      mgr.lucia.mravcova@gmail.com