HIPOTERAPIA

……………..keď sa lieči telo aj duša………………………….

HIPOTERAPIA je terapeutická metóda so širokou škálou pôsobenia na fyzickú a psychickú stránku človeka.

Pre koho je určená a čo tam robíme?

  •  pre deti s rôznymi typmi postihnutia (mentálne,        telesné, viacnásobné postihnutia…), poruchami (učenia,   pozornosti, emočné, správania, komunikácie, PAS…),             ako prevencia, resp. ako pozitívne ovplyvnenie       psychického a fyzického zdravia (max. 70 kg)
  • stretnutia sú vedené formou individuálnej terapie,          počas ktorej terapeut pracuje s dieťaťom podľa vopred     pripraveného terapeutického plánu
  •  spolupracujeme s rodičom – v prípade záujmu – od  priebežných konzultácií až po cielené zapájanie rodiča      priamo do terapeutického procesu
  •  okrem aktivít pri sedení na koni (s prioritným ako aj podporným účinkom chodu koňa) sa podľa dohody  a zamerania venujeme aj aktivitám a hrám s koňom (mimo   sedenia na ňom), resp. starostlivosti o koňa (ergoterapia)

 

Kedy sa stretávame?

  • terapeutické stretnutia prebiehajú v doobedňajších  hodinách alebo podľa dohovoru
  •  terapeutická hodina trvá 30 minút a je individuálna

 

  • poskytujeme tréningový pohybový program bilaterálnej  integrácie  pre športovcov vedený certifikovaným trénerom

KONTAKT

Lucia Mravcová    0905 838 329     alebo      mgr.lucia.mravcova@gmail.com